Feldthurns 2005 Albert Mauracher Op. 54, 1898

Restaurierung 2005

Disposition nach der Restaurierung:
I. Manual C - f’’’ 54 Töne
1. Bourdon 16’
2. Prinzipal 8’
3. Gedeckt 8’
4. Flöte 4’
5. Oktav 4’
6. Oktav 2’
7. Mixtur 2 2/3’
II. Manual C - f’’’ 54 Töne
8. Geigenprincipal 8’
9. Dulciana 8’
10. Lieblich Gedeckt 8’
11. Traversflöte 4’
12. Fugara 4’
Pedal C - d° 27 Töne
13. Posaune 16’
14. Subbass 16’
15. Violon 16’
16. Oktavbass 8’
  • Manualkoppel, Pedalkoppel I , Pedalkoppel II   Freistehender Spieltisch
Restauriert: 2005
Winddruck: 82 mm Ws
Stimmung: 442,30 Hz bei 21°C gleichschwebend
Traktur: pneumatisch
Organist: Stefan Plattner